VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Aharu nimeynee 1.5 million fathuruverinnaai eku: Thoyyib

15 Nov 2019

މިއަަަހަރު ރާއްޖެ އަންނާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ލަފާކުރެއްވި 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓަށް މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ވާސިލްވާނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ތައްޔިބު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.