VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

JSC ge gaanunah genai islaahuge baaru kendeygothah amalukuraanama fiyavalhu

02 Nov 2019

ޖޭއެސްސީގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙުގެ ބާރު ކެނޑޭގޮތަށް އަމަލުކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ނިންމައިފިއެވެ.