VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Raajjeyge sagaafee tharikaige thereugai Muliaage himananjehey: Raees Solih

09 Dec 2019

މުލިއާގެއަކީ މިރާއްޖޭގެ އެވޭލާ ރަސްމަތިފުށުގެ ތާރީހާއި ގުޅިފައިވާ ތަނެއް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި މުލިއާގެ ހިމަނައި، ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ