VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

MDN uvaalevijje, Report ge baiverin kobaa?

15 Nov 2019

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް އާއްމުކުރި ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މުޅި ގައުމު ހަލަބޮލި ވުމަށްފަހު، ޖަމްއިއްޔާ އުވާލުމާ ގުޅިގެން މިހާރު މިވަނީ ކޮންމެެވެސް ވަރަކަށް ހަމައަކަށް އެޅިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ހަމަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރި ބަޔަކަށް އެންމެ ހައްގު އަދަބުތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.