VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Sihhee dhaairaa ithuru harufathakah gengoss dhevaanan

09 Feb 2020

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގައި ސައިކެޓްރީ ވޯޑެއް މުޅިން އަލަށް ގާއިމުކޮށް، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ