VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Jalu ge hamanujehumuge shakuvaathah criminal court gai!

13 Jan 2020

މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ގައިދީންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ ބޮޑުވެ އެކަންކަން ބަލައި ތަހުގީގުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސްއަށް އަންގަން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.