VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Vaige Dhathuru Fathuruge Nizaamu Harudhanaa Kuran Jehey: Qasim

15 Nov 2019

ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރައިދާއިރު މިހާރު ހެދިފައިވާ އެއަރޕޯރޓުތަކަށް އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަކީ މުސްތަޤުބަލުގެ ރައްކާތެރިކަމާ އިޤުތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވިލާ ގުރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސްގެ ޗެއަރމަން އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.