VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

MMPRC khiyaanaathaa gulhey forensic audit eh BML in hadhany

15 Nov 2019

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅުންހުރި މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ފޮރެންސިކް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.