VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Naruhunge adhadhu ekasheegenvaa varah vure madhu: Raees

29 Nov 2019

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަރުހުންގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ އަދަދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މަދުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.