VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Film Awards ge nominations aammukurun mi mahu dhiha ehgai

14 Nov 2019

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް މިމަހު ދިހައެއްގައި ހާމަކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ބުނެފި އެެވެ.