VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Male' gai dhiriulhey rayyithunge huvafenthakugai thakugai kula jassan hovan

13 Jan 2020

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަށް މާލެ ސިޓީ ވާއިރު، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކުވެސް އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކީ މާލެ ސިޓީ މިއީ ހަމަ ގައުމެއްގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ނުވަތަ ސިޓީ އޮންނަންވާ ގޮތަށް އޮތް ތަނެއްތޯ ބުނެ ކުރާ ވާލެވެ. މިކަމަކީ މީހަކު ކުރެން އަހަންޖެހޭ ވަރުގެވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދޭތެރެއިން ދައުރުވާ ޕޯސްޓްތަކާއި ޝުއޫރުތަކަށް ބަލާލުމުން މިކަން އެނގިގެންދެ އެވެ.