VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Jaluge hamanujehunthah feshunee mirusfen jehi hisaabun: CP Munaz

13 Jan 2020

ޖަލުގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ފެށުނީ، ރިމާންޑުގައި ހުރި މީހަކަށް ބޭސްދޭން ދިއުމުން، އެމީހުންގެ ގަޔަށް މިރުސް ފެން ޖެހި ހިސާބުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު ޖަލު ހަމައަކަށް އެޅުވިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވުސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.