VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Dhiraasee aaaharuge kiyevun maadhamaa

13 Jan 2020

މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރު މާދަމާ ފެށޭއިރު މުޅި ރާއްޖެއިން ޖުމްލަ 83959 ދަރިވަރުން ކިޔަވާނެކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.