VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Covid-19 aa gulhigen male lui kuran jehey: Raees Nasheed

06 Apr 2020

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއަށްޓަކާ މާލެ ލުއިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.