VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Sifainge safuthah thibee varah badhahikoh: Minister Maariya

09 Nov 2019

ނޮވެންބަރު 3 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާއިން އިބުރަތް ހާސިލްކޮށް، ދިވެހި ސިފައިންގެ ސަފުތައް ތިބީ ވަރަށް ބަދަހިކޮށް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.