VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Vmedia ge acting COO akah Zaheen

13 Jan 2020

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީން ހިންގާ ވީމީޑިއާގެ އެކްޓިންގ ސީއޯއޯއަކަށް ވީމީޑިއާގެ ޗީފް ކޮންޓެންޓް އޮފިސަރ މުހައްމަދު ޒަހީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.