VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Qaumeedhuvahu Qaumee dhidha negumuge rasmiyyaath_home minister Imran

29 Oct 2019

ހާރިޖީ އިސްތިގުލާލާއި، ދާޚިލީ އިސްތިގުލާލަކީ ގައުމެއް ބިނާކުރުމަށް މުހިއްމު އަސާސެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެ.