VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Ganduvaru thakuge therein Henveyru Ganduvaru

08 Dec 2019

ރާއްޖެއަކީ ތާރީޚީ ގިނަ ބިނާތަކެއް ހުރި ގައުމަކަށްވާއިރު ރާއްޖޭގެ ރަސްރަސްކަލުން ދިރިއުޅުއްވި ގަނޑުވަރުތަކަކީ މިއަދާހަމައަށް އެހާ ގިނައިން ފެންނަން ހުރި ތަންތަނެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މާލެއިން ފެންނަ ހުރި މުލީއާގެއަކީ މިފަދަ ގަނޑުވަރުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގަނޑުވަރެކެވެ.