VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Curfew feshun

06 Apr 2020

ފިއުގެ ވަގުތުގައި ބޭރުގައިއުޅޭ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިން ބުނެފިއެވެ