VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Supreme Court Ah Bodu Badhaleh, Adhi Furihama Eh Nuvey!

08 Dec 2019

އަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރަކީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއްބާރެވެ. އަދުލު އިންސާފާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޝައްކު އުފެދި، ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވަމުން ދަނިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުވެ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އިންސާފު ގާއިމުކޮށްދިނުމެވެ. މިގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުންދާއިރު، އަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތް ކަމުގައިވާ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ.