VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

September Tourist arrival Statistics

30 Oct 2019

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ އެމުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 15.8 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.