VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Supreme Court Ah Fan'diyaarun Ayyankurumaai Gaazy Hailam Vakikurumuge Massa

03 Dec 2019

އުއްތަމަފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިތުރު ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައި ގާޒީ ހައިލަމާއި ދެ މެޖިސްޓްރޭޓަކު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.