VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Terrorism ge qaanoonah amalukuran feshumuge qaanoon

31 Oct 2019

ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާއި ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ،،މި ގާނޫނަށް ދާދި ފަހުން ގެނައި އިސްލާހުތަކުގެ ބިލު އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ތަސްދީގުކޮށްފައިވާއިރު، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާއި ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅަން ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ހަމަވެފައި،،