VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

3 Vana dhauruga hurihaa jalsaa akah vadaigathee 39 membarun!

14 Dec 2019

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19 ވަނަ ދައުރު ފެށުނީ 28 މެއި 2019 ގައެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އޮތީ މިދައުރުގެ ރިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ނާއިބުރައީސްގެ މަގާމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ހޮވުނު ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އޭގެ ކުރިން އޮގަސްޓް 2008 އިން މެއި 2009 ގެ ނިޔަލަށް ކުރީގެ ވަޒީރު އަނީސާ އަހުމަދު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ނާއިބުރައީސްކަން ކުރައްވާފައެވެ.