VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Capital Market forum opening

31 Oct 2019

ރާއްޖެއަކީ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ މި ސަރަޙައްދުގެ ހަބަކަށް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.