VNEWS VTV LIVE VFM 99
News report
Rated G

News report

Verikamaa gulhen MDP ah dhin dhauvathu balainugathee ebeyfulhun

13 Mar 2020

ޑރ. ވަހީދު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ރަނިންމޭޓުގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވައި އަދި އޭގެފަހުން 2012 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.