VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Sovereign Fund Report (08 October 2019)

09 Oct 2019

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، ސަރުކާރުން ނަގާ ބޮޑެތި ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ފައިސާ ދެއްކެނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަނީ ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑެއް އުފައްދަަވާފައި،،އެ ފަންޑުގައި މިމަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުރީ 181 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ،