VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

School thah bandhu kuran jehey haalatheh adhi nei

09 Feb 2020

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތައް ބަންދު ކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް ނެތްކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ހާމަކޮށްފި