VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Ensis ge dhalhugai mas bandhukuraa kaaruhaanaa rasmeekoh hulhuvaifi

14 Dec 2019

މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެއާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރަށް ވިއްކަމުންގެންދާ، އެންސިސްގެ އާ ކާރުހާނާއެއް ހުޅުމާލޭގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.