VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Degree ah kiyevumah 5 haahah vure gina dharivarunnah faisaa dhookuri: Raees

13 Jan 2020

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލުކުރުމަށް 5 ހާހަަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.