VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Asset recovery commission ge massakathaai dheytherey suvaalu ufahdhaifi

09 Feb 2020

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އުފެއްދެވި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން ސުވާލު އުފައްދައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތަފާތު އެކިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ފައިނަލް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާ ވާހަކަ އާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދައިފި