VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Idhikolhu coalition ge kanboduvunthah JSC ah hushahalhaifi

29 Nov 2019

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތާއި ގުޅިގެން އިދކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ޖޭއެސްސީ އަށާއި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު އަށް ހުށަ އަޅައިފި އެވެ.