VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Chutty threygai beysfaruvaa ah male' aumugai dhuraalaa thayyaaruvun muhimmu

29 Nov 2019

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ މީހުން ޗުއްޓީއަށް އަތޮޅުތެރެއަށާއި އެކި ގައުމަތަކަށް ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް މާލޭގެ ހަލަބޮލިކަމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ސަބަބަކީ އެކި ބޭނުންތަކުގައި އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު މާލެ އަށް ޖަމާވާތީ އެވެ.