VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Raajjeygai hakurubali ithuruvanee kanboduvaa minvarah!

15 Nov 2019

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުގައި މީހުން މަރުވާ މިންވަރަށްވުރެ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގައި މީހުން މަރުވާ ނިސްބަތް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ހަކުރު ބައްޔަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ޖެހޭ އެއްބައްޔެވެ.