VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Virus aa gulhigen thaketheege agu mahchah

14 Mar 2020

މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 ގެ ވާހަކަ އިވުމާއިއެކު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުކުރަން ފަށާފަ