VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Fathuruveringe Terminal: Gayah Haajathah Dhevun Nimumakah!

08 Dec 2019

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދު ބަރޯސާވެފައިވާ އެއް ދާއިރާއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ސަތޭކަ ފަތުރުވެރިންނެއް ރާއްޖެ އަންނަމުން ދާއިރު، އެމީހުންގެ މިދަތުރުގެ ހަމައެކަނި މަންޒިލަކަށް ވަނީ ރިސޯޓުތައް އެކަންޏެއް ނޫންނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ދިވެހިންގެ އާދަކާދަތައް ތަޖުރިބާކޮށްލުމަކީވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ އެއްތަނީ ވެރިރަށް މާލެއަށް ވާއިރު، މިގޮތަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް މާލެ ފައިބާ އުޅުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.