VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Aduaruvanee PPM Ge Membarun JP Aa Gulhidhaane Kamuge Birah: Qasim

08 Dec 2019

ރައީސް ޔާމީންގެ ހުކުމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ވާހަކައަކީ ރައީސް ޔާމީން ނެތުމުން ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުން ޖޭޕީއާ ގުޅިދާނެތީ އެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި އަރުވާ އަޑުތަކެއް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.