VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

'Bio-Technology for better tomorrow 2020'' Conference raajjeygai fashaifi

18 Mar 2020

ބަޔޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ފޮރ ބެޓަރ ޓުމޮރޯ 2020ގެ ނަމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސެއް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

މައިކްރޯ ބައިލޮޖިސްޓް ސޮސައިޓީ އޮފް އިންޑިއާ އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަަލް ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ 2 ދުވަހުގެ މި ކޮންފަރެންސްގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ރިސާރޗަރުންނާއި ސައިންސިންޓުންވެސް ހިމެނޭހެން 50 އަށްވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެއެވެ.