VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Afrashim ge maruge fahathugaives dheenee harukashi fikuru!

16 Nov 2019

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ދީނީގޮތުން އެމަނިކުފާނާ ޚިޔާލުތަފާތު ބައެއްކަން މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެއެވެ.