VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Siyaasee Hulhu Roakuran Beynunkuraa Dharakah Islaam Dheen Nuhadhava_Raees

29 Oct 2019

ސިޔާސީ ހުޅު ރޯކުރަން ބޭނުންކުރާ ދަރަކަށް ދީން ހެދުމަށް، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވުމަށް ރާއްޖޭގައި ތިއްބެވި ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.