VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Hiyaa mashooruge dhashun flat hagguva faraaithakah flat havaalu kuraane

09 Feb 2020

ކުރީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހަދަންފެށި 7000 ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައްގުވެރިންނަށް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.